Wykaz kontroli przeprowadzonych w DPS

1. Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia przeprowadzona przez upoważnionych przedstawicieli Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku - 26.04.2012r.
2. Kontrola PCPR w Mońkach przeprowadzona w dniu  30.10.2012r. w zakresie kwalifikacji pracowników, wskaźnika zatrudnienia w zespole terapeutyczno – opiekuńczym i oceny sytuacji życiowej mieszkańców.
3. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – KP PSP – 26.02.2013r.
4. Kontrola Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie przestrzegania standardu świadczonych usług oraz  zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami przeprowadzona w dniach 27.02.2013- 1.03.2013r.
5. Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia przeprowadzona przez przedstawicieli Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku – 03.04.2013r.

Zalecenia pokontrolne udostępniane są na pisemny wniosek, zatwierdzony przez dyrektora Domu, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych przepisów o ochronie praw i danych, w sekretariacie Domu, w godzinach urzędowania. 

Metryka strony

Udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Zawistowska

Wprowadzający: Patrycja Oszczapińska

Modyfikujący: Patrycja Oszczapińska

Data modyfikacji: 2017-03-14

Opublikował: Patrycja Oszczapińska

Data publikacji: 2017-03-13