Rejestry,ewidencje i zasady udostępniania

1. Rejestry:
-  rejestr zarządzeń Dyrektora,
- rejestr zamówień publicznych,
- rejestr skarg i wniosków,
- rejestr depozytów,
- rejestr upoważnień,
- rejestr środków dezynfekcyjnych,
- rejestry księgowe - dochodów i wydatków,
- rejestr zawartych umów,
- rejestr wydanych kart drogowych,
- rejestr druków ścisłego zarachowania,
- rejestr kontroli( książka kontroli),
-rejestr korespondencji ( dziennik korespondencji).

2. Ewidencje:
- ewidencja osobowa pracowników Domu,
- ewidencja osobowa mieszkańców,
- ewidencja delegacji służbowych,
- ewidencja czasu pracy pracowników,
- ewidencja zatrudnienia,
- ewidencja środków trwałych.


3. Archiwa:
- składnica akt.

Zasady udostępniania:

Dane udostępniane są na pisemny wniosek strony zainteresowanej, zatwierdzony przez dyrektora Domu z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, oraz innych przepisów o ochronie praw i danych, w godzinach urzędowania w sekretariacie Domu.

Metryka strony

Udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Zawistowska

Wprowadzający: Patrycja Oszczapińska

Modyfikujący: Patrycja Oszczapińska

Data modyfikacji: 2017-03-14

Opublikował: Patrycja Oszczapińska

Data publikacji: 2017-03-13