Podstawy prawne działania DPS w Mońkach

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm),
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz.182 ),
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm),
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 964),
5. Statut Domu Pomocy Społecznej w Mońkach nadany uchwałą nr XLI/203/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mońkach. Zmiana Statutu – Uchwała Nr XXII/132/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 08 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mońkach.
6. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Mońkach uchwalony Uchwałą Nr 143/244/06 Zarządu Powiatu w Mońkach  z dnia 07 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mońkach. Zmiana Regulaminu – Uchwała Nr 109/222/13 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mońkach.
7. Decyzja Wojewody Podlaskiego  PS.V.MN.9013/6/07 z dnia 2007.10.31 w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Mońkach, przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku na 30 miejsc na czas nieokreślony oraz wpisania do rejestru domów pomocy społecznej województwa podlaskiego pod pozycją Nr 14.
8. Inne przepisy dotyczące domów pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

Metryka strony

Udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Alicja Zawistowska

Wprowadzający: Patrycja Oszczapińska

Modyfikujący: Patrycja Oszczapińska

Data modyfikacji: 2017-03-14

Opublikował: Patrycja Oszczapińska

Data publikacji: 2017-03-13